Gå til:

I denne video:

  • Kopier tekst
  • Bytt til Google translate
  • Lim inn tekst og oversett
  • Lytt
  • Snakk

I denne video:

  • Forstår Google de ord jeg sier?
  • Hvis et ord er vanskelig – prøv ordet i en setning.
  • Bruk Google for å øve på Norsk