For lærere

Linker for frivillige lærere:

Google translate

Lær elevene å bruke Google oversetter for å forstå, skrive, lytte og uttale ord og setninger.

Google Classroom

Nå har tilalle.no fått @skole.tilall.no, foreløpig kun som en test-konto men det jobbes for å få skolen godkjent av Google. Det vil da li kurs for lærere som er interessert i å bruke dette redskap.