Til alle som vil lære Norsk

Hvordan

Mobilen er et kraftig reskap for å lære Norsk. Det viktigste reskapet er kanskje Google translate, men her på tilalle.no vil du finne oppgaver som er laget for mobilen. I tillegg kan du teste deg til slutt med en kahoot.

Google translate

Lær deg å skrive, lytte og gjenta ord og setninger.

Google Classroom

Nå har tilalle.no fått en @skole.tilall.no, og første klasse er åpnet.

LNPM-oppgaver

Bruk «Lær Norsk på mobilen» (LNPM) oppgavene for å lære ord brukt i ulike sammenhenger.
Bruk Google translate til hjelp for å forstå og uttale.

Kahoot

Etter oppgavene se om det er en kahoot for å teste hvor flink du er.

Linker for frivillige lærere: